Belastingaangifte en buitenlandse brokers (DeGiro, Lynx, …)

3
Belastingaangifte en buitenlandse brokers (DeGiro, Lynx, ...)

Heb jij een rekening bij DeGiro, Lynx of een andere buitenlandse broker? Weet je hoe je ervoor zorgt dat je in orde blijft bij de belastingsdienst?

Laat ons eerlijk zijn, al die administratieve formaliteiten waaraan je moet voldoen om in orde te zijn met je belastingaangifte als je een effectenrekening in het buitenland hebt zijn niet zo simpel.

Je zou voor minder gewoon opteren voor een Belgische (duurdere) broker!

Maar bij het index beleggen is het minimaliseren van de kosten één van de aandachtspunten. Vele Belgische beleggers wijken dan ook uit naar buitenlandse brokers met minimale transactiekosten (zoals bijvoorbeeld DeGiro).

Indien je eigenaar bent van een buitenlandse rekening komen er echter, zoals hierboven al gezegd, enkele administratieve formaliteiten bij kijken.

Meldingsplicht buitenlandse rekeningen

De Belgische overheid vereist dat je buitenlandse inkomsten alsook buitenlandse rekeningen meldt. Dit zijn zowel rekeningen die geld of investeringen bevatten en dit kunnen rekening zijn bij een bank, krediet, spaar of wissel-instelling zijn. Dus niet alleen gewone bankrekeningen.

Zie voor meer info deze pagina van de FOD.

Tegen wanneer moet je je buitenlandse rekening aangeven?

Je moet ze melden alvorens je jouw belastingaangifte doet van het fiscaal jaar waarin je de rekening geopend hebt. Dus als je een rekening hebt geopend bij DeGiro in 2019, dan moet je deze melden voordat je de belastingaangifte van 2020 indient (welke gaat over fiscaal jaar 2019).

Hoe buitenlandse rekening aangeven?

 1. Neem je E-card reader en Belgium identiteitskaart
 2. Steek je identiteitskaart in de E-card reader
 3. Optioneel: installeer en open de ei viewer app van de Belgium overheid. Hierdoor ben je zeker dat de E-card reader werkt. Indien het werkt zou je jouw foto en gegevens moeten tonen in eID viewer.
 4. Open deze link: https://cappcc.nbb.be/my.policy
 5. Klik op jouw naam in het pop-up window om het certificaat te selecteren.
 6. Geef je pincode in
 7. Klik op “Belastingplichtige: klik hier”) om een rekening voor jezelf aan te geven.
 8. Klik op de blauwe pijl: “Volgende”
 9. Klik op de knop “een rekening toevoegen”
 10. Vul de details in van je account:   
 1. 3a = accountnummer of user ID/ username
 2. 3b = naam van broker of bank
 3. 3d = land waar de account geopend is
 4. 3e = jaar waarin je de account geopend hebt
 5. 3f = datum wanneer je de rekening hebt afgesloten (indien reeds afgesloten)
 6. 3g = oudste jaar wanneer de inkomsten van de kinderen zijn toegevoegd aan de inkomsten van de kinderen.
 7. 3c = BIC code
 8. 3c = adres:
 9. Klik op OK knop
 10. Laatste stap is jouw voorkeurstaal selecteren + bevestigen.

Voorbeeld aangifte buitenlandse rekening DeGiro

3a = Gebruikersnaam waarmee je inlogt
a. 3b = DEGIRO B.V.
b. 3d = Nederland
c. 3e = ….
d. 3f = ….
e. 3g = ….
f. 3c = Niet van toepassing
g. 3c = adres
i. Amstelplein 1, Rembrandt Tower – 9th Floor
ii. 1096 HA Amsterdam
iii. Noord-Holland
iv. Nederland

Voorbeeld aangifte buitenlandse rekening Lynx

Lynx heeft zelf een handig voorbeeld staan op de website van Lynx België

Buitenlandse rekeningen melden in de belastingaangifte

Alhoewel de Belgische overheid al weet dat je een buitenlandse rekening hebt, toch moet je hun er elk jaar aan herinneren. In veld XIII (13) van uw belastingaangifte moet je vermelden of jij of iemand van jouw familie een buitenlandse rekening heeft (partner, kinderen, of de wettelijk samenwonende partner). Of als je de rekeningbeheerder bent van een non-profit organisatie (investeerders club).

Aangeven van meerdere (buitenlandse) effectenrekeningen in de belastingaangifte

De overheid wil weten of je meerdere effectenrekening hebt. Zodat ze kunnen controleren of je de (illegaal verklaarde) effecten taks moet betalen. De effecten taks is een taks van 0,15% op jouw portfolio en geld van januari 2019 tot september 2019. In september is deze taks vernietigd door het grondwettelijk hof. Maar je moet ze wel nog betalen voor de periode van januari tot september.

Alle rekeningen komen in aanmerking, zowel Belgische als buitenlandse. De meldingsplicht is niet gelinkt aan de waarde van de rekeningen maar aan het aantal rekeningen. Zo kan je tien rekeningen hebben met elk 1 euro (en moet je ze melden). Als je maar één rekening hebt en je hebt meer dan € 500k: dan zou de bank automatisch de juiste belastingen moeten afhouden. Controleer of dit gebeurd is indien je een buitenlands broker hebt.

Je moet vak XIII e aanvinken als je meer dan 1 rekening hebt zoals vermeld in deze wet: deze wet  (152-1-a).

Source 1
Source 2
https://www.bolero.be/nl/lp/wat-houdt-de-effectentaks-in

Werd de beurstaks of taks op beursverrichtingen ingehouden (TOB)?

Kijk zeker na of deze belasting is afgehouden wanneer je effecten koopt en verkoopt.

De meeste (Belgische) brokers doen dit vanzelf. Lynx en DeGiro doen dit.

Kijk jouw transactie geschiedenis van je account na en zoek achter “Transaction tax”/ “Transactiebelasting”. Dit is een percentage van 0,12 / 0,35 / 1,32%. Als ze deze niet afhouden, dan moet je deze zelf betalen aan de overheid binnen 1 maand. Doe je dit niet, dan kan je een aanzienlijke boete krijgen.   

Zie ook deze pagina van de FOD over de beurstaks.

Roerende voorheffing op dividenden bij buitenlandse brokers (dividendbelasting)

In de meeste landen moet je roerende voorheffing op dividenden betalen. Dit noemt men ook “withholding tax”. In de regel betaalt het uitkerende bedrijf dadelijk de bronbelasting. Voor een Amerikaans bedrijf zal men roerende voorheffing betalen aan Amerika en voor een Belgisch bedrijf zal men aan België roerende voorheffing betalen. Dit noemt men de bronbelasting (source taxation).

Aandelen van een Belgisch bedrijf

Zoals eerder gezegd, het uitkerende bedrijf betaald roerende voorheffing aan het bronland. In geval van een Belgisch bedrijf betalen ze 30% roerende voorheffing aan de Belgische overheid. Deze belasting is bevrijdend. Dit wil zeggen dat je deze niet meer moet aangeven in je belastingaangifte (opmerking, je kan ze wel aangeven om te genieten van de vrijstelling op de eerste € 800. Meer hierover later).

Er is een lager percentage van toepassing voor vastgoedbedrijven die voornamelijk investeren in de zorg: Care Property Invest & Aedifica.

Bijvoorbeeld: als Delhaize een bruto dividend van € 1 uitbetaald, dan gaat er € 0,3 naar de Belgische overheid. Normaal gezien moet je bank of broker deze belasting afhouden en moet je ze niet meer aangeven. Let wel op, de eerste € 800 in dividend zijn belastingvrij. Om dit geld terug te krijgen moet je dit wel nog aangeven.

Aandelen van een buitenlands bedrijf

Ook hier betaalt het uitkerende bedrijf roerende voorheffing aan het bronland. In geval van een buitenlands bedrijf betalen ze de bronbelasting aan het land in kwestie. Dit zijn niet de belastingen die je aan België moet betalen! Op het resultaat moet je nog eens 30% (of 15%) Belgische roerende voorheffing betalen.

Bijvoorbeeld: als Apple een bruto dividend van € 1 uitbetaald, dan gaat er € 0,3 naar de Amerikaanse overheid en jij krijgt € 0,7. Op deze € 0,7 betaal je dan nog eens 30% Belgische roerende voorheffing. Als je broker deze Belgische roerende voorheffing niet heeft afgehouden, dan moet je deze zelf aangeven in je personenbelasting. Dit doe je door € 0,7 in te vullen in belastingcode 1444/ 2444 van je belastingaangifte.

De eerste € 800 in dividenden zijn belastingvrij (met één grote opmerking):

 • Voor de Belgische roerende voorheffing op dividenden van buitenlandse bedrijven: deze geef je dan gewoon niet aan
 • Voor de Belgische roerende voorheffing op dividenden van Belgische bedrijven: normaal gezien heeft je broker of bank al 30% (of 15%) roerende voorheffing ingehouden. Je kan deze terugvragen door dit in te geven in belastingcode 1437/2437 van je belastingaangifte. Met het bovenstaande voorbeeld van € 1 wil dit zeggen dat je € 0,3 kan invullen. Het maximumbedrag dat je kan invullen is 800×30%=240 euro.

Uiteraard kan je alleen maar de Belgische roerende voorheffing terugvorderen.

Grote opmerking: alleen voor individuele aandelen.

Je kan alleen roerende voorheffing terugvorderen van gewone aandelen. En niet van fondsen, ETF’s, obligaties.

Dubbel belastingverdragen

België heeft belastingverdragen met meerdere landen. Dit wil zeggen dat je minder bronbelasting moet betalen. Zo heb je voor de USA het W-8BEN formulier. Indien je dit invult via je broker, dan betaal je slechts 15% Amerikaanse roerende voorheffing i.p.v. 30%.

Zie ook:

https://www.test-aankoop.be/invest/fiscaliteit-en-wetgeving/belastingheffing/news/2019/06/fiscus-belegging-belastingaangifte-codes

https://www.test-aankoop.be/invest/fiscaliteit-en-wetgeving/belastingheffing/dossiers/belasting-van-buitenlandse-dividenden

Als je op voorhand de juist formulieren invult kan je dadelijk het verlaagde tarief genieten. Doe je dit niet, dan moet je de te veel betaalde buitenlandse voorheffing ook terugvorderen. Echter is dit een zeer moeilijke en kostelijke operatie en zal het in de meeste gevallen geen zin hebben om dit te doen.

Voorbeeldberekeningen

In vetgedrukt zie je de reeds betaalde belastingen. Tussen haakjes zie hoeveel belastingen we normaal moeten betalen.

Voorbeeld 1

BedrijfBruto dividend (euro)Buitenlandse roerende voorheffing (euro)Belgische roerende voorheffing (euro)Dividend
Coca-Cola (US)€ 100100 x 30% = € 3070 x 30% = € 21€ 49
Apple (US)€ 100100 x 30% = € 3070 x 30% = € 21€ 49
Bpost (BE)€ 100€ 0€ 30€ 70
KBC (BE)€ 100€ 0€ 30€ 70
Proximus (BE)€ 100€ 0€ 30€ 70

In bovenstaand voorbeeld hebben we € 200 buitenlandse dividend ontvangen (Coca-Cola en Apple) en € 300 Belgische dividenden. DeGiro heeft reeds de € 90 (3x€ 30) Belgische roerende voorheffing afgehouden voor de Belgische bedrijven en € 60 Amerikaanse roerende voorheffing (2x€ 30). Maar nog niet de € 42 roerende voorheffing op de buitenlandse aandelen (2x€ 21).

Het totaal van de Belgische roerende voorheffing bedraagt € 132 (30+30+30+21+21). Dit is onder de limiet van € 800. Praktisch wil dit zeggen dat we de 2×21 euro niet aangeven en dat we € 90 terugvragen door dit in te vullen in vak 1437/2437 van onze belastingaangifte.

Voorbeeld 2

BedrijfBruto dividend (euro)Buitenlandse roerende voorheffing (euro)Belgische roerende voorheffing (euro)Dividend
Bpost (BE)€ 1000€ 0€ 300€ 700
KBC (BE)€ 100€ 0€ 30€ 70
Proximus (BE)€ 100€ 0€ 30€ 70

In bovenstaand voorbeeld hebben we € 1200 dividend ontvangen DeGiro heeft reeds de € 360 Belgische roerende voorheffing ingehouden. We kunnen tot € 240 terugvorderen (€ 800 x 30%) door dit in te vullen in vak 1437/2437 van onze belastingaangifte.

Voorbeeld 3

BedrijfBruto dividend (euro)Buitenlandse roerende voorheffing (euro)Belgische roerende voorheffing (euro)Dividend
Coca-Cola (US)€ 10 000€ 10 000 x 30% = € 3000€ 7000 x 30% = € 2100€ 4900

In dit voorbeeld hebben we € 10k in buitenlandse dividenden ontvangen. Er is reeds € 3000 buitenlandse roerende voorheffing afgehouden. Op de rest betalen we nog eens € 2100 Belgische roerend voorheffing. Indien deze nog niet betaald zijn moet je ze aangeven in 1444/2444. Het belastingvrije bedrag kan hier vanaf trekken: 7000-800=6200 in te vullen.

Voorbeeld 4 – Gereduceerd tarief Amerikaanse belasting

BedrijfBruto dividend (euro)Buitenlandse roerende voorheffing (euro)Belgische roerende voorheffing (euro)Dividend
Coca-Cola (US)€ 10 000€ 10 000 x 15% = € 1500€ 8500 x 30% = € 2550€ 5950

Bronnen:

Zoals jullie zien is het een hele uitdaging om de fiscaliteit goed te begrijpen van buitenlandse rekeningen. Maar dankzij deze verhelderende blogpost hoop ik dat jullie er een beter begrip van hebben gekregen en dat jullie dus geen accidenten krijgen met de fiscus.

Met dank aan u/KenpachigoRuffy voor deze blogpost met een schat aan informatie!

Ga ook eens zeker kijken op de Financial Independance Retire Early (oftewel FIRE) in België subreddit: BE-Fire subreddit

3 REACTIES

 1. Voorbeeld 1 is verwarrend. De Belgische roerende voorheffing op de US aandelen is -nog niet- aangegeven. Dan moet de laatste kolom eigenlijk 70 euro aangeven ipv 49. Want dit is wat je dan werkelijk op je rekening zal zien en niet 49 euro. 49 impliceert dat de 21 euro er al af is en dat zou dan weer willen zeggen dat je ze wel kan inbrengen (132 ipv 90). En in vb 1 moet je eigenlijk die 42 euro ook nog eens aangeven onder codes 1444/ 2444 (je moet ze wel betalen eigenlijk en alleen de eerste 800 kan je dan terug recuperen)

 2. Als je een dividendaandeel zou aankopen en daarna verkopen voordat je zelfs 1x een dividend hebt uitgekeerd gekregen, dan is er geen addertje onder het gras en moet je geen RV betalen, want dividend nooit gekregen; correct?

  Dank je 🙂

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in