8.8 C
Brussel
maandag 28 november 2022

Start opvolging ‘DBB Smart Beta Portfolio’

Inleiding

Voor sommigen was het misschien al duidelijk dat de tweede portfolio die we gaan opvolgen een smart beta portfolio ging zijn gebaseerd op het werk van Fama en French, meer over smart beta vind je hier.

Ik denk dat het een interessante oefening gaat zijn om deze semi passieve strategie te vergelijken met het klassieke model van passief beleggen en natuurlijk ook of smart beta zijn beloftes van risk premiums waar maakt.

smart_beta_chart-05

Doel

Het doel van deze portfolio is natuurlijk ook kapitaalaangroei met een gebalanceerd risico, tegen de laagst mogelijk kost en met zo weinig mogelijk beheer. Door te kiezen voor een smart beta strategie gaan we de portfolio zo positioneren dat ze een grotere blootstelling heeft aan de factoren die op de lange termijn een risico premium opleveren ten opzichte van de markt. Vanuit dat standpunt en natuurlijk ook voor vergelijking te vergemakkelijken gaan we hier ook de volgende asset allocation gebruiken:

50% aandelen
50% obligaties

In principe kan ik er ook voor kiezen om meer obligaties te gebruiken in combinatie met de smart beta aandelen ETF die ik gekozen heb. Waarom? Omdat deze ETF ons blootstelt aan een hoger risico, ze tilt naar de aandelen die een hoger risico dragen en een hogere return geleverd hebben. Deze aandelen zijn dus riskanter als de markt waardoor ik er dus procentueel minder van nodig heb om hetzelfde rendement te genereren. Zie ook het stukje over modern portfolio theory in deze post.

Efficient-frontier-25-bonds-75-stocks

Dus in feite is het geen eerlijke vergelijking tussen beide portfolio’s maar om het simpel te houden ga ik gewoon de 50/50 asset allocation gebruiken.

Constructie

De ‘DBB Index Portfolio’ is gebaseerd op de traditionele wijze van indexbeleggen. Deze portfolio gaat hier ook voor een stukje op gebaseerd zijn. Smart beta is namelijk een passieve belegging in bepaalde risico factoren. Vanuit dat standpunt gaan we ook trachten zoveel mogelijk te diversificeren om het risico zoveel mogelijk te spreiden.

Aandelen

Voor het aandelengedeelte ga ik twee ETFs gebruiken waarbij we een multifactor ETF gaan nemen als kern van de portfolio. De ETFs die ik ga gebruiken zijn:

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IBCZ
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM
Deze multifactor ETF van Ishares is gebaseerd op een ‘parent index’ namelijk de MSCI World index, enkel is de weging anders. Deze ETF tracht de blootstelling te maximaliseren aan aandelen die beschikken over value, momentum, small size, and quality karakteristieken, dit terwijl het probeert hetzelfde risiconiveau aan te houden als de parent index. De beheerders gebruiken een ‘Barra Risk Factor Analysis’ om de ETF samen te stellen, dit houdt in dat ze ieder aandeel hun factor karakteristieken gaan afwegen ten opzicht van hun risico, op deze manier bekomen ze de weging van de ETF.Factor indexes landing page diagram

Er zijn enkele voordelen aan een multifactor ETF ten opzichte van het gebruik van een gewone factor ETF.

870px-TargetFactors-v2

Het grootste voordeel is de spreiding die we bekomen over de verschillende factors. Factors zijn cyclisch en over een bepaalde periode zullen dus sommige factoren het beter doen als anderen. Door te beleggen in verschillende factors beperken we het risico op underperformance.

image1

Het tweede voordeel is turnover. Stel dat een aandeel als value aandeel wordt gecategoriseerd maar er komt goed nieuws over dit aandeel waardoor de koers begint aan te trekken en deze dus als momentum aandeel gaat gecategoriseerd worden. Indien men single factor ETFs gebruikt gaat de ene ETF het aandeel verkopen en de andere het kopen. De multifactor ETF kan dit aandeel gewoon aanhouden daar deze screent op onder andere value en momentum. Dit leidt op zijn beurt tot minder transactiekosten binnen de ETF zelf wat leidt tot hogere rendementen, je moet niet verwachten dat de fondsbeheerders zelf opdraaien voor de transactiekosten, die worden gewoon verrekend in het rendement.

Obligaties

Voor het obligatiegedeelte ga ik wel een ‘specialleke’ doen.

Ook in deze portfolio verwacht ik stabiliteit en veiligheid van het obligatiegedeelte. Maar omdat deze portfolio semi passief is ga ik ook zelf een semi passieve keuze maken. Wetende op welk niveau de rentes staan en dat deze eigenlijk alleen nog maar kunnen stijgen heb ik gekozen voor kortlopende obligaties. De yields of rendementen van deze obligaties zijn negatief wat inhoudt dat je eigenlijk verlies maakt maar omdat het over kortlopende obligaties gaat zal het verlies zeer beperkt zijn. We verkrijgen wel veel meer stabiliteit, stel dat de rente met 1% stijgt zal het verlies beperkt blijven tot 1,87%.

Het liefst van al zou ik hiervoor een ETF gebruiken die bestaat uit kortlopende Duitse staatsobligaties maar helaas vind ik hier geen gepaste ETF voor.

Er is er eentje van Ishares Duitsland, maar de fiscaliteit hiervan is me niet helemaal duidelijk en om complexiteit en eventuele dubbele roerende voorheffing te vermijden ga ik geen gebruik maken van deze ETF. Daarnaast is er ook nog eentje te vinden van Xtrackers maar de AUM (Assets Under Management) van deze ETF is te laag, waardoor deze ETF te weinig volume heeft op de beurs, wat leidt tot een liquiditeitsrisico. Hiermee lopen we het risico dat, indien we onze posities in deze ETF willen verkopen, we geen koper vinden.

Ik heb dus gekozen voor deze ETF:

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | IBGS

Ook deze ETF bevat een groot deel Italiaanse obligaties waardoor we dus niet helemaal risicovrij zijn.

Het best zou eigenlijk zijn om dit gedeelte van de portfolio te parkeren op een hoogrentende spaarrekening, nu ja hoogrentend kan je die rendementen ook niet noemen maar het enige verlies wat je daar lijdt is het verlies door rente min inflatie. Ikzelf gebruik liever kortlopende obligaties omdat deze bij een beurscrash wel eens kunnen stijgen in prijs door een ‘flight to safety’.

times-inflows-outflows1

Portfolio verdeling

Zoals bij de DBB Index Portfolio gaan we hier ook gebruik maken van een 50/50 verdeling, als we dat in een portefeuille gieten ziet dat er zo uit:

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IBCZ     45%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | EMIM                         5%

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) | IBGS                                     50%

Omdat de multifactor ETF gebaseerd is op de MSCI World zal deze geen aandelen bevatten van de emerging markets daarom heb ik deze ook in deze portfolio toegevoegd op marktgewicht. Ook hier neem ik het marktgewicht van emerging markets dus 10% van het aandelengedeelte, het overige gaat naar de multifactor ETF.

Start opvolging

Voor deze portfolio op te volgen ga ik hier ook gebruik maken van de Morningstar portefeuilletool, een van de makkelijkste tools om je beleggingen op te volgen.

De startdatum die ik ga gebruiken is de startdatum van de blog namelijk 23 mei 2018. Eenmaal in de tool gezet op Morningstar kan je een xray openen die je laat zien hoe je portfolio er onder de motorkap uitziet, die ziet eruit als volgt:

Regio verdeling

regio

Geen grote verassingen qua regio verdeling, enkel zien we dat de portfolio meer aandelen bevat van Azië als Europa, dit komt doordat het gewicht van de Japanse aandelen groter is als bij de MSCI World. Al bij al een heel gelijkaardig beeld.

Asset verdeling

asset classes

Ook hier zie je dat de spreiding over de aandelensectoren zeer dicht aanleunt bij de MSCI World index, het enige verschil is dat deze ETF over een lagere weging beschikt in de defensievere categorie en een hogere weging in de licht cyclische categorie. Dit komt overeen met het concept dat factors cyclisch zijn.

Style boxen en kost

style box en ter

In de aandelen stylebox zie je duidelijk dat in plaats van een tilt naar large caps zoals bij de DBB Index Portfolio we een meer gebalanceerdere verdeling verkrijgen tussen large- en midcaps. Ook opvallend is dat we geen smallcaps in de portefeuille hebben, dit komt doordat de MSCI World index ook geen small caps bevat. De manier waarop de ETF zijn blootstelling verkrijgt aan de size factor is door een ‘equal weight’ benadering te gebruiken in plaats van een market weight. Hierdoor gaan alle aandelen evenveel gewicht krijgen binnen de index.

Op vlak van obligaties zie je dat we in de style box aan de linkerkant zitten in plaats van aan de rechterkant bij onze andere portfolio. Dit duidt erop dat we weinig risico lopen voor eventuele veranderingen in rentebeleid.

Grootste onderliggende waarden

onderliggende waarden

Onze grootste waarden in deze portfolio zijn de individuele obligatieposities. Dit komt doordat onze obligatie ETF over weinig posities beschikt in totaal zijn het er 11. Dat leidt ertoe dat deze posities ook meer gewicht gaan krijgen binnen de portfolio.

Historisch rendement

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst dat weten de meesten wel. Toch ga ik jullie deze meegeven want ik ben van mening dat deze wel nuttig zijn om te zien hoe een portfolio zich heeft gedragen ten opzichte van andere portfolios. De andere indexen die ik heb gebruikt om te vergelijken zijn:

MSCI World: 100% aandelen
Categorie benchmark 75/25: 75% aandelen en 25% obligaties
Categorie benchmark 50/50: 50% aandelen en 50% obligaties
Categorie mixfondsen EUR neutraal – wereldwijd: benchmark van mixfondsen die noteren in euro en globaal gespreid zijn

De indexen die we zo dicht mogelijk willen volgen (verslaan mag ook) zijn de categorie benchmark 50/50 en de categorie mixfondsen EUR neutraal – wereldwijd. De prestaties van de DBB Smart Beta Portfolio gaan we dus hiermee vergelijken. De cijfers in deze grafieken zijn tot en met 30 april 2018, hier zit dus de stijging van mei niet in.

ytd

Als eerste zien we het YTD rendement, ook deze portfolio heeft de daling van het begin van het jaar goed opgevangen en doet het net iets beter als de 50/50 benchmark. Maar niet beter als de DBB Index Portfolio deze sloot die periode af met een groei van 10 000 euro tot 10 050,84 waar deze portefeuille deze periode afsluit op 10 021,91. Beide portfolio’s presteren wel beter als de benchmarken.

1yr

Op de gegevens van afgelopen jaar zien we dat deze portfolio duidelijk beter presteert als alle benchmarken, hij is niet zo hard gedaald in de zomer en ook niet in het begin van het jaar. Als we de prestaties vergelijken met de DBB Index Portfolio zien we dat over deze periode de smart beta portefeuille wint, deze portfolio groeide tot een bedrag van 10 382,82 euro terwijl de index portfolio groeide tot een bedrag van 10 307,33.

rendemtent sep 2015

Op deze grafiek heb ik geprobeerd om een zo groot mogelijke termijn te laten zien. De multifactor ETF is gestart op 4 september 2015 dus gegevens van daarvoor zijn niet beschikbaar. Zoals je ziet is er een kleine underperformance te zien over deze periode. Over factors wordt weleens gezegd dat indien ze underperformen dat dat niet met veel verschil gaat zijn maar als ze overperformen dat dat wel met veel verschil gaat zijn, blijven geloven in de strategie is dus de boodschap!

De enige benchmark wat verslagen wordt is de categorie mixfondsen. Blijkbaar is het niet zo moeilijk om deze te verslaan?

Om het rendement te vergelijken met het rendement van de index portfolio kan je kijken naar de 50/50 benchmark, over deze termijn is het rendement quasi gelijklopend tussen deze benchmark en de index portfolio. Ook hier wordt het duidelijk dat op lange termijn meer risico gaat leiden tot meer return.

technisch

Dan ga ik jullie nog de technische gegevens meegeven. De linkerkolom kan je best bekijken tot en met rendement van 1 jaar, het is nog wachten tot september totdat alle ETFs 3 jaar bestaan dat we hier een juist beeld gaan krijgen van de rendementen.

Bekijk zeker ook de cijfers in de rechterkolom, de Sharpe ratio is hoger als bij de index portfolio wat dus wijst op een hogere ‘risk adjusted return’. De beta (of marktrisico) is ook hoger als bij mijn andere portfolio wat erop wijst dat we minder risico hebben als de markt in portfolio maar toch meer als in de index portfolio. Dit staaft het concept van modern portfolio theory en dus zouden we in principe meer return mogen verwachten van de smart beta portfolio omdat we meer risico nemen.

Slot

Ik ben zeer benieuwd hoe onze portfolio’s zich gaan gedragen. De verschillen zijn niet zo groot maar ze zijn grotendeels gebaseerd op andere concepten. Ook van deze portfolio ga ik maandelijkse updates schrijven. En ik hoop dat jullie even benieuwd zijn als ik naar de resultaten!

 

Welke strategie gaat de beste rendementen leveren in de toekomst denk jij?

Tiziano Milanihttps://www.debelgischebelegger.be
Hallo, ik ben Tiziano. Ik ben de auteur en oprichter van 'De Belgische Belegger'. Voel je vrij om met me te connecteren via Twitter en LinkedIn.

Lees verder

USD beleggers, tijd om te hedgen?

Het gevaar van wisselkoersrisico is niet te onderschatten.

VGP TRADING UPDATE 03/11/22

Lees hier de trading update van VGP van 3 november 2022.

Een blik achter de schermen bij ASML

ASML is een zeer bekend chipmaker. Ontdek in deze video hoe het er aan toe gaat.

Gratis aandelen kopen met BUX? Yes please!

Aandelen kopen wordt gratis dankzij het populaire fintech bedrijf BUX uit Nederland! Betalen om te beleggen is nu definitief verleden tijd.

DBB voorbeeldportefeuille update februari 2022

Op zoek naar een voorbeeldportefeuille voor jouw beleggingen? Ontdek hier de prestaties van de DBB Index en Smart Bèta portfolio!

Ook interessant

Ontvang 10% korting bij Binance!

spot_img

Begin met goedkoop beleggen via BUX!

spot_img