fbpx

Aandeel Care Property Invest: een aantrekkelijke belegging?

Care Property Invest is een Belgische vastgoedvennootschap die gespecialiseerd is in zorgvastgoed. Het bedrijf bezit en beheert meer dan 130 woonzorgcentra, assistentiewoningen, herstelverblijven en andere zorgvastgoedprojecten in België, Nederland, Duitsland en Spanje. In dit artikel analyseren we het aandeel Care Property Invest en bekijken we of het een goede belegging is voor wie wil investeren in de groeiende sector van het zorgvastgoed.

Meer lezen over beleggen in aandelen?
Ontdek alle artikelen op de pagina: De Beste Aandelen

Wat is zorgvastgoed?

Zorgvastgoed is een verzamelnaam voor alle vastgoed dat gericht is op het huisvesten en verzorgen van mensen met een zorgbehoefte. Dit kunnen ouderen zijn die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar ook mensen met een fysieke of mentale beperking, chronische ziekte of revalidatiebehoefte. Zorgvastgoed omvat verschillende types van gebouwen, zoals:

 • Woonzorgcentra: dit zijn instellingen waar ouderen permanent kunnen verblijven en verzorgd worden. Ze bieden ook diensten aan zoals maaltijden, activiteiten, kapper, pedicure, etc.
 • Assistentiewoningen: dit zijn appartementen of woningen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen en diensten. Ze kunnen ook beroep doen op thuiszorg of noodhulp indien nodig.
 • Herstelverblijven: dit zijn instellingen waar mensen tijdelijk kunnen verblijven na een ziekenhuisopname of operatie om te revalideren. Ze krijgen er medische en paramedische zorg, maar ook logistieke en psychosociale ondersteuning.
 • Andere zorgvastgoedprojecten: dit zijn projecten die niet onder de vorige categorieën vallen, maar wel een link hebben met de zorgsector. Bijvoorbeeld: serviceflats, cohousingprojecten, wijkgezondheidscentra, poliklinieken, etc.

Waarom investeren in zorgvastgoed?

Zorgvastgoed is een interessante sector om in te investeren om verschillende redenen:

 • Demografische trends: de vergrijzing van de bevolking zorgt voor een stijgende vraag naar zorgvastgoed. Volgens de Federale Overheidsdienst Economie zal het aantal 65-plussers in België toenemen van 2,1 miljoen in 2023 naar 2,9 miljoen in 2030 en 3,6 miljoen in 20403. Dit betekent dat er meer mensen zullen zijn die behoefte hebben aan aangepaste huisvesting en zorg.
 • Sociale trends: naast de vergrijzing zijn er ook andere sociale trends die de vraag naar zorgvastgoed beïnvloeden. Zo zijn er meer alleenstaanden en eenoudergezinnen die minder mantelzorg kunnen bieden aan hun ouders of familieleden. Ook zijn er meer mensen die langer willen thuis blijven wonen of kiezen voor alternatieve woonvormen zoals cohousing of intergenerationeel wonen.
 • Economische trends: de overheid heeft steeds minder middelen om te investeren in de bouw en renovatie van zorgvastgoed. Daarom doet ze meer beroep op private spelers zoals vastgoedvennootschappen, investeerders, projectontwikkelaars, operatoren en zorgverleners om samen te werken aan kwalitatieve en betaalbare zorghuisvesting. Dit biedt kansen voor wie wil investeren in deze sector.
 • Financiële voordelen: zorgvastgoed biedt ook financiële voordelen voor beleggers. Zo geniet het van een stabiele en voorspelbare huurinkomstenstroom, aangezien de huurcontracten meestal langlopend zijn (15 tot 30 jaar) en geïndexeerd zijn aan de inflatie. Bovendien is het risico op leegstand laag, aangezien de vraag naar zorgvastgoed groter is dan het aanbod. Ten slotte profiteert het ook van fiscale voordelen, zoals een verlaagd btw-tarief (12% in plaats van 21%) en een vrijstelling van onroerende voorheffing voor erkende zorgvastgoedprojecten.

Hoe presteert het aandeel Care Property Invest?

Care Property Invest is een van de grootste spelers op de Belgische zorgvastgoedmarkt. Het bedrijf heeft een portefeuille van meer dan 130 projecten met een totale waarde van 1,1 miljard euro. Het bedrijf heeft een sterke groeistrategie, die gericht is op het verwerven, ontwikkelen en beheren van kwalitatieve en duurzame zorgvastgoedprojecten in België en de buurlanden. Het bedrijf werkt samen met verschillende operatoren en zorgverleners, die instaan voor de exploitatie en het beheer van de zorginstellingen.

Het aandeel Care Property Invest noteert op de beurs van Brussel onder de ticker CPINV. Het aandeel heeft een marktkapitalisatie van 415 miljoen euro en een dividendrendement van 8,73%. Het aandeel heeft in het afgelopen jaar een sterke volatiliteit gekend, vooral door de impact van de coronacrisis op de zorgsector. Het aandeel bereikte een hoogtepunt van 16,10 euro in november 2022, maar daalde daarna tot een dieptepunt van 10,70 euro in oktober 2023. Op het moment van schrijven staat het aandeel op 10,72 euro.

Hieronder zie je enkele interessante statistieken:

Is het aandeel Care Property Invest koopwaardig? Om deze vraag te beantwoorden, kijken we naar enkele financiële ratio’s die de waardering en de rentabiliteit van het bedrijf weergeven. We vergelijken deze ratio’s ook met die van twee andere Belgische zorgvastgoedvennootschappen: Aedifica en Cofinimmo.

RatioCare Property InvestAedificaCofinimmo
Koers/winst (K/W)8,9913,399,79
Koers/boekwaarde (K/B)0,610,620,54
Winst per aandeel1,193,705,73
Rendement op eigen vermogen (ROE)17,01%6,37%14,06%
Dividendrendement7,42%6,37%7,73%

Uit deze tabel kunnen we afleiden dat het aandeel Care Property Invest relatief goedkoop geprijsd staat in vergelijking met zijn sectorgenoten. Het heeft de laagste K/W en K/B ratio’s, wat betekent dat het minder betaalt voor elke euro winst, boekwaarde of cashflow die het bedrijf genereert. Bovendien heeft het ook de hoogste ROE ratio, wat betekent dat het meer rendement haalt uit zijn eigen vermogen en activa dan zijn concurrenten.

Dit suggereert dat het aandeel Care Property Invest ondergewaardeerd is door de markt en dat het potentieel heeft om te stijgen in de toekomst. Het bedrijf heeft immers een solide financiële positie, een sterke groeistrategie en een aantrekkelijk dividendbeleid. Bovendien profiteert het ook van de gunstige marktomstandigheden in de zorgvastgoedsector.

Samengevat

Het aandeel Care Property Invest is een interessante belegging voor wie wil investeren in de groeiende sector van het zorgvastgoed. Het bedrijf heeft een sterke positie op de Belgische markt en een ambitieuze expansiestrategie in de buurlanden. Het bedrijf biedt ook een hoog en stabiel dividend aan zijn aandeelhouders, dat bovendien fiscaal voordelig is. Het aandeel staat momenteel ondergewaardeerd door de markt, wat een koopkans biedt voor beleggers die op zoek zijn naar een langetermijninvestering met een aantrekkelijk rendement.

Hoe kan je beleggen in het aandeel Care Property Invest?

Als je overtuigd bent van het potentieel van het aandeel Care Property Invest, dan kan je het eenvoudig kopen via je online broker of bank. Het aandeel noteert op de beurs van Brussel onder de ticker CPINV en maakt deel uit van de BEL Mid index. Je kan het aandeel kopen tegen de marktprijs of een limietorder plaatsen om het aandeel te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Je betaalt wel transactiekosten en beurstaksen bij elke aan- of verkoop.

Als je liever niet rechtstreeks in het aandeel investeert, maar wel wilt profiteren van de groei van de zorgvastgoedsector, dan kan je ook kiezen voor een beleggingsfonds of een tracker die deze sector volgt. Zo kan je je risico spreiden over meerdere bedrijven en landen. Voorbeelden van dergelijke ETF’s vind je in dit artikel: Welke vastgoed ETF moet je kopen? Dit zijn onze 4 favoriete ETF’s.

Wat zijn de risico’s van het beleggen in het aandeel Care Property Invest?

Zoals elke belegging, brengt ook het investeren in het aandeel Care Property Invest risico’s met zich mee. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze risico’s en om ze af te wegen tegen de potentiële opbrengsten. Enkele risico’s die verbonden zijn aan het beleggen in het aandeel Care Property Invest zijn:

 • Marktrisico: dit is het risico dat de algemene marktomstandigheden verslechteren en dat dit een negatieve invloed heeft op de koers van het aandeel. Bijvoorbeeld: een economische crisis, een politieke instabiliteit, een natuurramp, etc.
 • Sectorrisico: dit is het risico dat de specifieke sector waarin het bedrijf actief is te maken krijgt met ongunstige ontwikkelingen of concurrentie. Bijvoorbeeld: een verandering in de regelgeving, een afname van de vraag naar zorgvastgoed, een toename van het aanbod van zorgvastgoed, etc.
 • Bedrijfsrisico: dit is het risico dat het bedrijf zelf slechte resultaten boekt of fouten maakt in zijn strategie of management. Bijvoorbeeld: een verlieslatend project, een geschil met een operator of zorgverlener, een schending van de milieu- of sociale normen, etc.
 • Liquiditeitsrisico: dit is het risico dat je je aandelen niet snel of gemakkelijk kunt verkopen als je dat wilt. Dit kan gebeuren als er weinig handel is in het aandeel of als er geen kopers zijn voor jouw verkoopprijs.
 • Valutarisico: dit is het risico dat je geld verliest door schommelingen in de wisselkoersen. Dit kan gebeuren als je belegt in een aandeel dat genoteerd staat in een andere munt dan die waarin je spaart of uitgeeft.

Conclusie

In deze blogpost hebben we het aandeel Care Property Invest geanalyseerd en besproken waarom het een interessante belegging is in de sector van het zorgvastgoed. We hebben ook gekeken naar hoe je kunt beleggen in dit aandeel en wat de risico’s zijn die je moet in acht nemen. We hopen dat je deze blogpost nuttig en informatief hebt gevonden. Als je meer wilt weten over het beleggen in zorgvastgoed of andere beleggingsthema’s, dan nodigen we je uit om onze website www.debelgischebelegger.be te bezoeken. Daar vind je nog meer artikels, tips, adviezen en nieuws over de financiële wereld. Bedankt voor het lezen en tot de volgende keer!

Ontdek nog meer over het aandeel Care Property Invest via de website: Care Property Invest

Want to learn more about how to invest successfully? Do you want to stay up to date on the latest developments and trends in the financial markets? Would you like to get access to exclusive tips and advice? Then subscribe to our newsletter now and receive the best articles on investing in your mailbox!


Follow me on social media:
Facebook: https://www.facebook.com/debelgischebelegger
Twitter: https://www.twitter.com/dbbelegger
Instagram: https://www.instagram.com/debelgischebelegger/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaIpEvBSkFkLUCJRBCWjiiw
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/de-belgische-belegger

Gerelateerd

Tiziano Milani
Tiziano Milani
Investor, blogger and founder of 'De Belgische Belegger'. Connect with me on LinkedIn and X.

Meest Gelezen