fbpx

De magie van “compound interest”: hoe je met een klein bedrag een fortuin kunt opbouwen

Het rente op rente effect is een krachtig financieel principe dat je kan helpen om je vermogen te laten groeien. In dit blogartikel leg ik uit wat het rente op rente effect is, hoe het werkt, en hoe je er gebruik van kan maken.

Wat is het rente op rente effect?

Het rente op rente effect, ook wel samengestelde interest of compound interest genoemd, is het verschijnsel dat je niet alleen rente ontvangt over je oorspronkelijke inleg, maar ook over de rente die je in de voorgaande periodes hebt verdiend. Dit betekent dat je vermogen exponentieel kan toenemen naarmate je langer spaart of belegt.

Een eenvoudig voorbeeld om het rente op rente effect te illustreren is als volgt: stel dat je €1000 hebt en je zet dit op een spaarrekening met een jaarlijkse rente van 5%. Na het eerste jaar heb je €1050 op je rekening, want je hebt €50 rente ontvangen. Na het tweede jaar heb je €1102,50 op je rekening, want je hebt niet alleen €50 rente ontvangen over je oorspronkelijke €1000, maar ook €2,50 rente over de €50 die je in het eerste jaar hebt verdiend. Na het derde jaar heb je €1157,63 op je rekening, en zo verder. Na 10 jaar heb je €1628,89 op je rekening, bijna het dubbele van je oorspronkelijke inleg.

Hoe werkt het rente op rente effect?

Het rente op rente effect werkt volgens een wiskundige formule die afhangt van drie factoren: het startbedrag, de rentevoet en de looptijd. De formule is als volgt:

Eindbedrag = Startbedrag x (1 + Rentevoet)^Looptijd

In deze formule is het startbedrag het bedrag dat je inlegt aan het begin van de periode, de rentevoet is het percentage dat je jaarlijks ontvangt over je vermogen, en de looptijd is het aantal jaren dat je spaart of belegt. Het eindbedrag is het bedrag dat je aan het einde van de periode hebt.

Met deze formule kan je berekenen hoeveel geld je kan verdienen met het rente op rente effect. Bijvoorbeeld, als je €1000 inlegt tegen een rentevoet van 5% voor 10 jaar, dan is je eindbedrag:

Eindbedrag = 1000 x (1 + 0,05)^10 = 1628,89$

Dit komt overeen met het voorbeeld dat we eerder hebben gezien.

Hoe kan je gebruik maken van het rente op rente effect?

Het rente op rente effect kan je helpen om je financiële doelen te bereiken, zoals sparen voor een huis, een auto, een pensioen of een vakantie. Om optimaal gebruik te maken van het rente op rente effect, moet je rekening houden met de volgende tips:

  • Begin zo vroeg mogelijk met sparen of beleggen. Hoe langer je geld op een spaarrekening of een beleggingsrekening laat staan, hoe meer tijd het heeft om te groeien door het rente op rente effect. Bijvoorbeeld, als je €1000 inlegt tegen een rentevoet van 5% voor 20 jaar, dan heb je aan het einde €2653,30. Maar als je 10 jaar eerder begint met dezelfde inleg en rentevoet, dan heb je aan het einde €4321,94. Dat is een verschil van bijna €1700!
  • Kies een zo hoog mogelijke rentevoet. Hoe hoger de rentevoet die je ontvangt over je vermogen, hoe sneller het groeit door het rente op rente effect. Bijvoorbeeld, als je €1000 inlegt tegen een rentevoet van 5% voor 10 jaar, dan heb je aan het einde €1628,89. Maar als je een rentevoet van 10% krijgt voor dezelfde inleg en looptijd, dan heb je aan het einde €2593,74. Dat is een verschil van bijna €1000!
  • Herinvesteer je rente. Om het rente op rente effect te laten werken, moet je ervoor zorgen dat je de rente die je ontvangt niet opneemt, maar weer toevoegt aan je vermogen. Zo kan je rente over rente blijven ontvangen. Bijvoorbeeld, als je €1000 inlegt tegen een rentevoet van 5% voor 10 jaar, en je neemt elk jaar de €50 rente op, dan heb je aan het einde €1500. Maar als je de rente elke keer herinvesteert, dan heb je aan het einde €1628,89. Dat is een verschil van bijna €130!

Conclusie

Het rente op rente effect is een krachtig financieel principe dat je kan helpen om je vermogen te laten groeien. Door zo vroeg mogelijk te beginnen met sparen of beleggen, een zo hoog mogelijke rentevoet te kiezen, en je rente te herinvesteren, kan je optimaal gebruik maken van het rente op rente effect. Zo kan je je financiële doelen sneller en makkelijker bereiken.

Gerelateerde artikels

Tiziano Milani
Tiziano Milani
Belegger, auteur en oprichter van 'De Belgische Belegger'. Connecteer met me via LinkedIn en Twitter.

Meest gelezen